"Kterak Horymír skok vynalezl"

autor : Luděk Nekuda
premiéra: červen 2004

S krátkou hříčkou Luďka Nekudy jsme obohatili program u Janohradu – slavnostní otevření lodní cesty.

S toutéž hrou jsme účinkovali na Svatováclavských hodech u Kulturního domu v Břeclavi.

V květnu 2005 jsme hru připomněli divákům na Pohansku u příležitosti otevření cyklistické stezky.